Autorizatia de demolare

Ce este autorizatia de demolare?

» Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea – partiala sau totala – a constructiilor si instalatiilor aferente, precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile administratiei locale.

» Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.

» Documentele necesare emiterii autorizatiei de demolare:

a) cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare, completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform D.T.A.D.;

b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);

c) certificatul de urbanism (in copie);

d) documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare – D.T.A.D., intocmit in baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica – semnate si stampilate in original (doua exemplare);

e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);

f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);

g) declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;

h) certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (in copie);

i) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare (in copie);

j) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).

Bibliografie: Ordinul Arhitectilor din Romania4 Comments

  1. În toate îți explică de case,iar eu am întrebat pentru o șură care stă să cadă,deci îmi trebue autorizație și pentru aia este în Beclian lîngă Făgăraș jud.brașov

    • Așteptam doar un răspuns pentru a demola o Șură care stă să cadă ce acte îmi trebue și cît va dura aceste documente,pînă nu va cădia aciastă Șură pe careva

      • Vorbiti la primaria de care apartineti si acestia va vor da mai multe detalii. In cazul dvs., fiind vorba despre o cladire “uzata” de timp, s-ar putea ca lucrurile sa fie usor si rapid de rezolvat.

  2. detin 1/2 dintr-un imobil construit din paianta in anul 1930, cu ceva timp in urma am fost sesizat sa iau masuri de reparare sau demolare, fiin un risc de accidente pentru copii si oamenii strazii, eu fiind proprietar pe terenul de sub casa. Cealalta jumatate apartine unui mostenitor care nu a vrut sa imi vanda partea sa. cum procedez in asa situatie??

Scrie un comentariu

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.