Cartea tehnica a constructiei

Ce este cartea tehnica a constructiei?

» Cartea tehnica a constructiei este compusa din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei.

» Aceasta cuprinde documentatia de baza structurata pe patru capitole si doua anexe care formeaza in final, Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu HG nr. 273/1994.

» Cartea tehnica a unei case sau constructii, va fi realizata de catre proprietarul investitiei, si va include detalii, despre toate obiectele ce se supun autorizarii de constructie, care fac parte din ansamblu ce urmeaza a fi construit.

» Aceasta va trebui finalizata inainte de receptia finala. Dupa constituirea ei, se completeaza si se pastreaza de catre beneficiar.

» Va prezentam mai jos modul in care se indosariaza documentatia cartii tehnice, documentatie care va fi pe capitole, avand pagini numerotate si parafate pe masura realizarii lor:

 • Fisa de date sintetice;
 • Cap. A  Proiectare;
 • Cap. B  Executie;
 • Cap. C  Receptie;
 • Cap. D  Exploatare;
 • Jurnalul Evenimentelor.

» Toate dosarele vor cuprinde cate un borderou ce va avea cate un indicativ notat cu litere A, B, C sau D, aferent fiecarui capitol, si cate un numar de ordine notat cu cifre: 1, 2, 3… .

» Cartea tehnica a casei va trebui sa aiba si un centralizator ce va cuprinde un borderou general a documentatiei de baza a fiecarui dosar in parte la care se va adauga cate o copie a cuprinsului fiecarui dosar.

» Cartea tehnica se realizeaza de catre beneficiar si proiectant, pentru constructii noi, intr-un singur exemplar. Ce trebuie stiut:

 • Inainte de receptia finala, proiectantul are obligatia de a intocmi si preda beneficiarului, documentele ce tin de proiectarea si exploatarea casei;
 • Documentatia ce tine de executie va fi predata beneficiarului de catre comisia de receptie finala a constructiei;
 • Dupa ce beneficiarul va primi intreaga documentatie, o va completa si indosaria in vederea pastrarii un exemplar complet;
 • Beneficiarul va avea grija sa completeze documentatia finala cu formularul prevazut pentru Jurnalul evenimentelor;
 • Beneficarul va continua activitatea de urmarire a comportarii constructiei in timp.

» Cine are dreptul sa verifice modul de realizare si completare a cartii tehnice a unei constructii:

 • organele de control imputernicite in domeniul constructiilor;
 • comisia de receptie finala a constructiei.

» In urma controalelor si verificarilor, organele abilitate sau comisia de receptie finala au obligatia de a consemna evenimentele in Jurnalul evenimentelor constructiei.

» Beneficiarul are obligatia de a pastra Carte Tehnica a Constructiei pe intreaga durata de viata a constructiei, pana in momentul demolarii acesteia.

» In cazul demolarii, beneficiarul va preda un exemplar complet al Cartii Tehnice, catre arhiva unitatii administrative de care apartine constructia, in vederea arhivarii si pastrarii. Exemplarul va fi completat inainte de predare cu un formular ce va contine modul de desfasurarea a actiunilor de post-utilizare, avand ca baza instructiunile elaborate de catre proiectant.

 

Bibliografie: H.G. nr.273/94Fii primul care adauga un comentariu!

Scrie un comentariu

Your email address will not be published.


*