Actele casei

Certificatul de urbanism

Ce este certificatul de urbanism? » Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor […]

Actele casei

Avize certificat de urbansim

Ce avize se cer prin certificatul de urbanism? » Dupa ce vi s-a eliberat certificatul de urbanism de la primarie, va trebui sa treceti la […]

Actele casei

Autorizatia de construire

Ce este autorizatia de construire? » In Romania executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare. » […]

Actele casei

Autorizatia de demolare

Ce este autorizatia de demolare? » Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea – partiala sau totala – a constructiilor si instalatiilor aferente, precum si a oricaror amenajari […]

Actele casei

Proiect autorizatie de construire

P.A.C. – Proiect Autorizatie de Construire » Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si proiectele tehnice, pe baza carora se intocmesc acestea, se […]

Actele casei

Proiect autorizatie de demolare

Ce contine documentatia de demolare? Continut D.T.A.D. – Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare I.    Piese scrise 1.    Lista si semnaturile proiectantilor: Se completeaza […]

Actele casei

Ce lucrari necesita autorizare

Lucrari ce necesita autorizatie de construire Conform art.3 din legea 50, lucrarile care necesita autorizare sunt: a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare […]

Actele casei

Ce lucrari nu necesita autorizare

Lucrarile care nu necesita autorizatie de construire » Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale […]

Actele casei

Cartea tehnica a constructiei

Ce este cartea tehnica a constructiei? » Cartea tehnica a constructiei este compusa din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea, intretinerea, repararea […]